Het is ook mogelijk om klanten thuis te ontvangen. In Utrecht is dat verboden, maar in sommige gemeenten mag het wel. Het voordeel van thuiswerken is dat je geen werkruimte hoeft te huren. Het nadeel is dat je klanten toelaat in je privéleven. Als je een verkeerde klant treft is het vervelend en onveilig als hij je privéadres weet.
Als je klanten thuis ontvangt, is het veilig als je zorgt dat er iemand anders in huis is. Deze persoon kan zo nodig ingrijpen als er iets is.

Er zijn regels rondom thuiswerken. Als je een woning huurt van een woningbouwvereniging mag je niet thuiswerken. Ook mag je geen reclame maken. Neem hierover contact op met je gemeente.

Kom met ons in contact

EXIT BUTTON